ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.1.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

تغییر نگاه دولت محور به شهروند محور در شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

تغییر نگاه دولت محور به شهروند محور در شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد شهرسازی باید در ایران تغییر کند، گفت: سیاست ها باید از دولت محور به شهروند محور تغییر پیدا کند.

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه معاون شهرسازی و معماری، اظهار داشت: به دلیل تسلط دولت در اقتصاد ایران، توسعه شهری به شدت محدود است و تمام توسعه ها از طرح جامع و تفصیلی تا اجرای آن زیر نظردولت انجام می گیرد و تصمیم گیری می شود.

وی با انتقاد از اینکه هنوز از دولت محور به شهروند محور نرسیده ایم، گفت: رشد آگاهی و اجتماعی در ایران به اندازه ای رسیده که تغییر انگاره اساسی در رویکرد شهرسازی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان انیکه شهرسازی باید شهروند نگر باشد، افزود: بسیاری از شهرها و فرآیند ها و تصمیماتی که دولت در آن مداخله می کند باید از بنیاد تغییر کند و یا حذف شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه نباید در تهران بنشینیم و برای یک محله در یک شهر تصمیم گیری کنیم، گفت: توسعه های شهری آنقدر گستردگی ندارد که آثار ملی به دنبال داشته باشند بنابراین نیازی به دخالت دولت مرکزی در این حوزه ها نیست و باید به ساکنان محلی، شواراها و شهرداری های واگذار شود.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر دولت مرکزی نمی تواند نسبت به توسعه محلی بی تفاوت باشد، بیان کرد: بنابراین باید بین این دو طیف حرکت کنیم اما هنوز در ایران بحث جدی دراین باره مطرح نشده است در نتیحه قدرت اصلی در اختیار دولت مرکزی است که نتوانسته این قدرت را به نهاد های محلی تفویض کند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: هنوز اینکه مردم شهرها در چارچوب منافع مالی می توانند منافع متفاوت داشته باشند به رسمیت شناخته نشده است و سلسله مراتب منافع در کشور رسمیتی ندارد.

آخوندی با انتقاد از عدم تناسب تقسیمات شهری با تقسیمات خدماتی، گفت: در شهر تهران تقسیمات شهرداری با وزارت کشور، اداره برق، مخابرات، آب و فاضلاب، استانداری و آموزش و پرورش یکسان نیست و در واقع هنوز به یک جغرافیای منطقه بندی یکسان نرسیدیم.

وی با اشاره به اینکه هیچ نوع فرآیند واقعی برای مشارکت محله ای پیش بینی نشده است، بیان کرد: این اقدامات نیاز به بحث های اجتماعی گستره دارد تا شهروندان به حقوق خود واقف شوند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از دلایل پایین بودن بهره وری در ایران همین تفرقه ها است و سازمانی که این تصمیمات را یکسان سازی کند وجود ندارد.

آخوندی با تاکید بر اینکه توسعه دولت محور باید تبدیل به توسعه شهروند محور شود، گفت: برای تقویت منافع ملی باید به نفع شوراها و شهرداری در سیاست گذاری ها نقش داشته باشیم تا مفهوم عدالت اجرایی شود.

در این مراسم پیروز حناچی جایگزین میرمحمد غراوی در معاونت معماری و شهرسازی این وزارتخانه شد.

 آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 46