ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.5.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
امور تحصیلی

مدیریت پروژه و ساخت چیست؟ تفاوت آن با مهندسی و مدیریت ساخت : زمینه های شغلی : دروس

مدیریت پروژه و ساخت چیست؟ تفاوت آن با مهندسی و مدیریت ساخت : زمینه های شغلی : دروس

کلیات

مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم،هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیتهای آماده سازی،نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های عمرانی طرح ریزی شده است.ویژگی اصلی تخصصی مهندسی مدیریت پروژه،ماهیت بین رشته ای آن است.این رشته تلفیقی از رشته های عمران،صنایع و مدیریت میباشد.

 چه دانشگاههایی این رشته را دارند؟

پیشتر از این بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی بازار کار و تحولات علمی در ماده 49 برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی جای داده شد و توسعه علوم میان رشته ای در دستور کار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان 1 ضرورت مطرح گردید.دانشگاه پیام نور نیز به عنوان 1 نهاد علمی آموزشی توجه خود را به این معطوف ساخت و رشته مهندسی مدیریت پروژه را به عنوان 1 تخصص بین رشته ای با کاربری بالا در رفع نیازهای اجرایی -مدیریتی پروژه های عمرانی کشور طرح ریزی نمود.

سابقه وجود این رشته در دانشگاههای داخل و خارج از کشور در زمان حاضر در مقطع کارشناسی ارشد،تحت عنوان رشته مهندسی و مدیریت ساخت در دانشگاههای امیرکبیر-علم و صنعت، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران و اخیرا سایر دانشگاههای علوم تحقیقات و در دپارتمان مهندسی عمران ارائه میشود.در دانشگاههای خارج از کشور رشته مهندسی مدیریت پروژه با عنوان مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشدو دکترا میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

University berkeley
stanford university
georgia institute of technology
toronto university
purdue university

سرفصلهای دروس

تدوین دروس و سر فصلهای واحدهای درسی به ترتیبی است که فارغ التحصیلان رشته مهندسی مدیریت پروژه توانایی ادامه تحصیل در رشته های زیر را دارا میباشند .
رشته صنایع در گرایشهای:مدیریت سیستم و بهره وری-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی .
تواناییهای فارغ التحصیلان مهندسی مدیریت پروژه: 1-تسلط بر دانش حقوقی پروژه ها 2-تسلط بر مقررات ملی ساختمانی و آئین نامه های اجرایی 3-آشنایی با امور مالی و حسابداری پروژه 4-طراحی اجرائی و نظارت بر اجرای پروژه 5-تسلط بر انجام هماهنگی بین عوامل پروژه 6-شناخت موثر از مصالح و ماشین آلات 7-آشنایی با مقررات اداری مرتبط 8-ایجاد دیدگاه مبتنی بر اخلاق 9-مهندسی در اجرای پروژه 10-توانایی نقشه خوانی مهندسی 11کسب دید عمیق از ایمن سازی کارگاه ساخت
زمینه های شغلی

پتانسیلهای شغلی مهندسی مدیریت پروژه :

الف-تخصص اجرا :
-
اجرای انواع سازه های بتنی
-
اجرای سازه های بنایی
-
اجرای سازه های فلزی
-
اجرای مقاوم سازی ابنیه
-
اجرای سالنهای صنعتی و سوله ها
-
نقشه برداری و عملیات مرتبط
-
اجرای تخصصی پلها
-
متره و برآورد(دستی و کمپیوتری )
-
اجرای سازه های آبی
-
اجرای راهسازی و روسازی
-
طرح معماری ساختمانهای مسکونی و تجاری ساده
ب-تخصص نظارت :
-
نظارت بر ساخت انواع سازه های بتنی،بنایی و فلزی
ج-تخصص مدیریت :
-
مدیریت پروژه های بزرگ
-
مدیر کنترل پروژه
-
اجرای مهندسی ارزش
-
مدیریت امور پیمان و قرارداد
-
مدیریت مالی و حسابداری
-
مدیریت بحران
-
داوری و حل اختلافات پروژه های عمرانی
-
ممیزی انرژی و مدیریت مصرف انرژی
-
مهندسی و مدیریت ایمنی
همچنین با توجه به پیشبینی جایگاه مهندسی مجری در قانون نظام مهندسی و نظر به تامین دروس لازم جهت ارائه به کمیسیون هم ارزی رشته ها زمینه احراز اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی مدیریت پروژه فراهم میباشد.(برای موفقیت در این رشته باید ریاضیات و زبان قوی باشد .

تفاوت مهندسی و مدیریت ساخت با مدیریت پروژه و ساخت

گرایش مدیریت پروژه و ساخت تقریبا زیر گروه مستقیم معماری محسوب می شود حال آنکه رشته مهندسی و مدیریت ساخت جزو گرایشهای عمران در مقطع کارشناسی ارشد می باشدو شایدهمین امر باعث ایجاد تفاوتهایی نه چندان زیاد ما بین این دو رشته شده که می توان از تفاوت اسمی این دو رشته نیز آن رادرک کرد رشته مدیریت پروژه و ساخت با هدف قرار دادن کلیات پروژه های عمرانی بدون توجه ویژه به جزئیات اجرایی آن مباحث خود را پیش می گیرد حال آنکه رشته مهندسی مدیریت ساخت با دیدی عمرانی به جزئیات یک طرح و نحوه ساخت آن توجه دارد .

در ضمن یکی از دانشگاه های پیشرو در این زمینه دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه آن آقای دکتر صبحیه می باشد که می توانید از طریق آدرس زیر به لیست فعالیت های ایشان دسترسی پیدا کنید .

حدود 50 سال از پیدایش ، تکوین و کاربرد سیستم های مدون و منظم برنامه ریزی وکنترل پروژه وهمچنین مدیریت پروژه می گذرد و کار توسعه، تکمیل و بهره برداری از این سیستمها و روش ها همچنان ادامه دارد.هدف مهم و کار اصلی سیستم های برنامه ریزی وکنترل(نظارت ) پروژه ، دستیابی به هدفهای برنامه ، طرح پروژه ازراه بهینه نمودن مدتزمان، هزینه ی اجرا و کیفیت نتایج پیش بینی شده یا مورد انتظار آنهاست. بدین جهت، ابزاری موثر و کارامد برای مدیریت برنامه ، طرح و پروژه می باشد. طرح ها و پروژه ها در هر کشوری، همچون چرخ هاییبرای تحرک ماشین رشد و توسعه ی اقتصادی - اجتماعی به شمار می آیند. شناخت یکایک منابعکشور و اولویت آنها نسبت به یکدیگر و استفاده بهینه از آنها ، موجب دستیابی کاملبه هدف ها وآرمان های تعیین شده ، تسریع حرکت فرایند توسعه و سلامتی ساخت و روان نظاماقتصادی یک کشور خواهد شد .

از این رو، کشورهایی که در فرایند پر شتاب تحول نظام اقتصادی-اجتماعی ،به این حقایق و آگاهی ها دست یافته اند ، نه تنها زمان بلکه سایر منابع(نیروی انسانی ، تجهیزات ،ماشین آلات ، مواد اولیه و مصالح ، پول ، سرمایه و طبیعت ) نیز برای آنها بسیار مهمتلقی می شود و برای حفظ موقعیت اقتصادی و ارتقا و بهبود آن به تهیه و توسعه روش هاو سیستم های بهینه سازی منابع ، و از همه مهمتر بهره برداری از آنها ، نیازی حیاتیدارند .

در ایران در 20 سال اخیر ، در زمینه معرفی و گسترش مبانی و مفاهیم مدیریت ، وتاحدودی مدیریت پروژه و سیستم های برنامه ریزی و کنترل پروژه ، تلاش های ارزنده ایانجام شده است .

مدیریت پروژه قبلاً به صورت یکی از فیلد های رشته ی صنایع بود و به این صورت بود که فارغ التحصیلان رشته ی صنایع(تولید صنعتی) به عنوان مدیر پروژه در بخش صنعتی مشغولبه کار می شدند . با سیستماتیک شدن مقوله ی ساخت وساز به برنامه ریزی و مدیریت دراین زمینه احساس نیاز بیشتری می شد. و در پاره ای موارد مهندسین صنایع که دانش کافیدر مقوله ی ساخت نداشتند به عنوان مدیران پروژه های ساختمانی مطرح می شدند . اماحدود 6 سال است که رشته ی مدیریت پروژه و ساخت به صورت کاملاً تخصصی برای فارغالتحصیلان (دوره ی لیسانس ) رشته ی معماری و عمران آموزش داده می شود .

مديريت پروژه به كارگيري دانش، مهارتها، ابزار و تكنيك هاي لازم در اداره جريان اجراي فعاليت ها، به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان ازاجراي پروژه است. مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه ريزي وكنترل پروژه بهره مي گيرد .

لازم به ذکر است که این رشته زیر گروه رشته ی معماری (گروه هنر) با کد 1361 در دفترچه آزمون سراسری وجزء رشته های شناور یا ستاره دار می باشد که با مدرک لیسانس هر رشته می توان این گرایش را بهعنوان رشته ی دوم انتخاب نمود. اما گرایشی کاملاًتخصصی از رشته ی عمران به نام « مدیریت ساخت» وجود دارد که سر فصل دروس امتحانی متفاوت از گرایش مدیریت پروژه و ساخت دارد و تا حدینیز زمینه ی کاری کاملاً کارگاهی دارد .

سرفصل دروس و منابع آزمون کارشناسی ارشد :

1)
زبان عمومی و تخصصی: ضریب 2

2)
ایستایی و فن ساختمان : ضریب 2

(
۳مدیریت کارگاهی : ضریب 4
(
۴مواد ومصالح : ضریب 2
همان طور که می بینید درس زبان، ضریب 2دارد و در این رشته مانند مدیریت پروژه و ساختبا دروس تخصصی هم ضریب بوده و ارزشی برابر با آنها دارد. پس باید برای قبولی در این رشته زبان را جدی تر گرفت. کتاب های "زبان تخصصی برای دانشجویان معماری"، "زبان تخصصی برای دانشجویان عمران " منابع زبان توصیه شده در این رشته هستند .

برای سایر سرفصل ها نیز منابع زیر مناسب خواهند بود :

مصالح ساختمانی :

1.
مشخصات فنی و عمومی ساختمان(نشریه 55 )

2.
مبحث 9 مقررات ملی ساختمان(بتن )

3.
مبحث 5 مقررات ملی ساختمان(مصالح )

4.
تست مصالح نظام مهندسی

5.
تست مصالح آزمون های کاردانی به کارشناسی

سازه :
1.
سازه در معماری( دکتر گلابچی )

2.
درک رفتار سازه ها ( دکتر گلابچی )

3.
سیستم های ساختمانی(هنریش انگل )

4.
سیستم های ساختمانی آینده ( دکتر گلابچی )

5.
معمار+مهندس=ساختار ( دکتر گلابچی )

6.
سازه و معماری (وحید تقی یاری،حمید حسینی مردی )

7.
رفتار و طراحی سازه ساختمان های بلند(مبحث برج ها) (تالیف دکتر فریبرز ناطق نوری )

8.
آیین نامه 2800 زلزله

9.
مبحث 6 مقررات ملی ساختمان

10.
تحلیل سازه ها ( 4 فصل اول)( شاپور طاحونی )

مدیریت و تشکیلات کارگاهی :

1.
مدیریت و کنترل پروژه (حاج شیر محمدی )

2.
مدیریت و کنترل پروژه( نادری پور )

3.
مدیریت و کنترل پروژه (گلشنی )

4.
برنامه ریزی شبکه ای ( محمد تقی بانکی )

5.
روش ها و مدیریت کارهای ساختمانی( محمد تقی بانکی )

6.
مدیریت پروژه های عمرانی (امیر لطفی )

7.
شرایط عمومی پیمان

8.
مدیریت پروژه های ساختمانی(مبحث مشاجره کارفرما و پیمانکار، قرار دادها)(محمد تقی بانکی )

9.
مدیریت پروژه های ساختمانی (محمد رضا موسویان )

10.
فهرست بها ابنیه

سیلابس درسی کارشناسی ارشد :

1.
آموزش مدیریت پروژه :

الف-نظریه های مدیریت پروژه

1-
الف -خواندنی های تکلیفی

2-
الف-آموزش نظری(جلسات تکلیفی )

3-
الف-آموزش عملی (پروژه های تکلیفی )

ب-روش های مدیریت پروژه 1

ج--روش های مدیریت پروژه2

د-پروژه های موردی مدیریت1

ه- پروژه های موردی مدیریت2

2-
آموزش تکنولوژی ساختمان :

الف-علوم ساختمانی

ب-سیستم های تاسیسات ساختمان

ج-فنون ساخت پیشرفته

3-
آموزش روش های استفاده از کامپیوتر در مدیریت :

الف-ریاضیات
ب-برنامه نویسی و کاربرد کامپیوتر

ج-کامپیوتر در مدیریت پروژه

توانایی دانش آموختگان :

دانش آموختگان اين رشته بر اساس توانايي هايي كه در روند آموزش كسب مي كنند مي تواننددر زمينه هاي زير ايفاي نقش كنند :

راهبري و سرپرستي دفاتر مشاوره معماري، نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني ، مديريت و هماهنگي اجرائي پروژه هاي معماري (تا حد بناهاي متوسط) ، همكاري با متخصصين در امور مربوط به برنامه ريزي مجتمع ها درمقياس هاي متفاوت

دانشگاه ها و ظرفیت پذیرش آن ها در این رشته :

در حال حاضر دانشگاه تهران(5نفر روزانه و 2نفر شبانه)، دانشگاه تربیت مدرس (7نفر روزانه)ودانشگاه شهید بهشتی(16نفر روزانه) در این رشته اقدام به پذیرش دانشجو می کنند .

نکات پایانی :

این رشته 2گرایش دیگر تکنولوژی معماریو انرژی معمارینیز دارد. که تنها دانشگاه تهران از طریق آزمون سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دو گرایش می کند . ضرایب دروس در آزمون نیز به این شرح است :

تكنولوژي معماري :

1.
زبان‌ عمومي وتخصصي(با ضریب2 )

‌2.
ايستايي و فن ساختمان (با ضریب3 )

3.
مديريت‌كارگاهي(با ضریب0 )

4.
موادومصالح(با ضریب0 )

5.
سيستمهاي ساختماني در معماري(با ضریب4 )

6.
طراحي فني واجزاء ساختمان(با ضریب3 )

7.
تنظيم شرايط محيطي وتاسيسات ساختمان(با ضریب0 )

انرژي معماري :
1.
زبان‌ عمومي وتخصصي(با ضریب2 )

‌2.
ايستايي و فن ساختمان(با ضریب3 )

3.
مديريت‌كارگاهي(با ضریب0 )

4.
موادومصالح(با ضریب0 )

5.
سيستمهاي ساختماني در معماري(با ضریب0 )

6.
طراحي فني واجزاء ساختمان(با ضریب3 )

7.
تنظيم شرايط محيطي وتاسيسات ساختمان(با ضریب4 )

در کنکور86 در این رشته 3463 نفر داوطلب با هم به رقابت پرداختند و از این تعداد 66 نفر پذیرفته شده اند که 20 نفر از پذیرفته شدگان را زنان (30/30 درصد) و 46 نفر دیگر را مردان (70/69 درصد) تشکیل می دهند

 آرشيو مطالب...


محمد مهدی : با سلام. کسانی که مدرک کارشناسی ناپیوسته معماری یا مرتبط با معماری دارند در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مشکلی از لحاظ نظام مهندسی برایشان وجود نخواهد داشت ؟
peyman : سپاس
نیلوفر : سلام میخواستم در مورد مدرک mba راهنمایی بفرمایید که در مهندسی معماری تاثیرگذار هست ؟ وایا با گذراندن دوره mba از لحاظ بازار کار چه و چه کیفی مفید خواهد بود ممنونم از لطفتون
هادی لطفی : با سلام. چه منابع و کتبی برای آزمون دکتری مدیریت ساخت برای دروس روش های ساخت و کنترل پروژه پیشنهاد میکنید؟
عیسی : جناب آقای دکتر با سلام و احترام سوالی که داشتم اینه که من کارشناس ارشد سازه هستم برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری میتونم گرایش مدیریت ساخت را انتخاب کنم.با تشکر
امیر : با سلام و اخنرام.فارغ التحصیل رشته مهندسی مدیریت پروژه هستم.آیا این رشته قابلیت شرکت در آزمون نظام مهندسی را دارد؟لطفا جواب دهید. با تشکر
محسن برقعیان : با عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای دکتر اینجانب مدرک کارشناس مالی دارم آیا این رشته مناسب اینجانب می باشد یا خیر ضمنا" در زمینه طرحهای عمرانی و حسابداری عمرانی نیز فعالیت داشته ام
حسین : با سلام و تقدیم احترام سوالی داشتم میخواستم بدونم بنده با سهمیه فرزندان ایثارگر باید چه رتبه ای بیارم تا بتونم در رشته مدیریت ساخت یکی از دانشگاه های دولتی تهران (شبانه یا روزانه) قبول بشم؟ نمره آخرین فرد قبولی در کنکور سراسری که در یکی از دانشگاه های دولتی تهران قبول شده چند هست؟ ممنون
علی : سلام جناب آقای دکتر سوالی داشتم در مورد پذیرش رشته کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه که آیا فارغ التحصیلان این رشته می توانند عضو نظام مهندسی ساختمان بشوند و صلاحیت اجرا و نظارت را اخذ کنند .ممنون میشم پاسخ بفرمایید .
هادی : سلام، در سیلابس کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مصوب ۹۱ آمده باید لیسانس در یک سری رشته ها رو داشته باشیم اما در دفترچه کنکور ۹۵ چنین توضیحی نیست. بنده لیسانس مهندسی معدن دارم. آیا امکان اقدام برای این رشته را دارم؟
هادی : سلام، در سیلابس کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت مصوب ۹۱ آمده باید لیسانس در یک سری رشته ها رو داشته باشیم اما در دفترچه کنکور ۹۵ چنین توضیحی نیست. بنده لیسانس مهندسی معدن دارم. آیا امکان اقدام برای این رشته را دارم؟
دکتر روانشادنیا : سلام کاملا تابع علاقه شماست ولی تحصیل در رشته ای که کارشناسی دارید ارجح است موفق باشید
الهه : با سلام.من لیسانس نرم افزار دارم و قصد دارم برای ارشد تغییر رشته بدم.سوالی که دارم این هست آیا میتونم در رشته میریت پروژه و ساخت و یا معماری موفق شوم یا از نظر شما اگر رشته خودم را ادامه بدم بهتر است؟و اینکه شما کدام یکی از رشته ها را پیشنهاد میکنید؟بنده به هردو رشته علاقه دارم .ممنون میشم اگر جواب بدید.باتشکر
سجاد : باسلاموخسته نباشید.ببخشیدمن رشته مهندسی مدیریت پروژه آوردم ولی کسی این رشته رونمیشناسه خواستم ببینم آیا کارداره یارشته عمران بهتره راهنماییم کنید.باتشکرممنون
معصومه : با سلام و خسته نباشید بنده مهندسی کامپیوتر سخت افزار هستم مایلم دررشته مدیریت پروژه و ساخت سرکت کنم که اطلاعاتی درسی از این رشته دارم از یک طرفی مجموعه مدیریت در گروه علوم انسانی دفترچه ارشددر گرایش تجارت الکترونیک،کسب وکار الکترونیک بیشتر به کارم می اید چون بنده خودم در حال رااندازی کسب و کار الکترونیک هستم اما از یه طرفی علا قه شدید به رشته مدیریت پروژه و ساخت دارم لطفا منو راهنمایی بفرمایید تا از این سر در گمی خلاص شوم- مرسی
ایمان قاسمی : سلام جناب آقای دکتر و قت شما به خیر من به یک مقاله با ترجمه آن در مورد هرکداماز موضوعات مدیریت ساخت و هجرا و پروژه نیاز دارم خوشحال میشوم کمکم کنید
امین : با سلام و ادب خدمت شما : آیا از رشته مدیریت ساخت برای گرفتن رتبه شرکت میشه استفاده کرد
milad : سلام و وقت بخیر. ممنونم از اطلاعاتتون یه سؤال داشتم ممنون میشم جواب بدید من در مقطع کارشناسی آمار خوندم. اگر بخوام ارشد مدیریت پروژه یا مهندسی مدیریت پروژه بخونم قبول شدن و کلا خوندن این رشته برام سخت نخواهد بود؟ و البته برام مهمه که حتما دانشگاه سراسری در تهران قبول بشم. با تشکر
milad : سلام و وقت بخیر. ممنونم از اطلاعاتتون یه سؤال داشتم ممنون میشم جواب بدید من در مقطع کارشناسی آمار خوندم. اگر بخوام ارشد مدیریت پروژه یا مهندسی مدیریت پروژه بخونم قبول شدن و کلا خوندن این رشته برام سخت نخواهد بود؟ و البته برام مهمه که حتما دانشگاه سراسری در تهران قبول بشم. با تشکر
سوگند : با سلام جناب دکتر من قصد دارم برای ارشد شروع به خوندن کنم ولی نمیدونم ارشد معماری رو انتخاب کنم یا ارشد مدیریت پروژه ؟ از لحاظ روحیه .روحیه مدیریتی قوی دارم و علاقمندم به کارهای مدیریتی و از لحاظ معماری هم دوست دارم این رشته رو ولی تا چشم به اطرافم میندازم میبینم پر از فارغالتحصیل ارشد معمارین و این موضوع یک مقداری دلسردم میکنه و اما سوالم من بی نهایت گیجم و نمیدونم کدوم رشته رو انتخاب کنم با توجه به اینکه زمانم برای امادگی کنکور داره میگذره نمیتونم تصمیم بگیرم میشه کمکم کنید تصمیم بگیرم تمامی چارتهای اموزشی دو رشته رو خوندم ولی بیشتر به خاطر بازار کار میخوام بدونم کدوم بیشتر نتجه بخشه؟ خواهشا اگه میتونید جناب دکتر کمکم کنید
رامین : سلام جناب دکتر روانشادنیا بنده یه سری اطلاعات کلی در مورد مدیریت پروژه معماری میخاستم میشه لطفا راهنمایی م کنید ....
عباس جهان آرا : با سلام و تشکر از راهنمایی شما
عباس عمرانی : جناب آقای دکتر روانشادنیا استاد ارجمند و گرامی به استحضار می رساند رشته مدیریت ساخت بعلت پراکندگی مطالب هنوز مرجع مشخصی برای امتحان دکتری ندارند . پراکندگی مطالب انقدر زیاد است که انسان را سردرگم می نماید . الان اینجانب قصد شرکت در ازمون دکتری دارم اما هنوز کتاب یا کتبی که بطور جامع همه مواد امتحانی را در بگیر نیافته ام . لطفا راهنمائی فرمائید . با تشکر عمرانی -- 1/4/94
دکتر روانشادنیا : سلام، تا تربیت مدرس
اسیه : سلام، میشه راهنمایی کنید کدوم دانشگاه ها گرایش مدیریت پروژه و ساخت رو در مقطع دکترا داره. ممنون
بهاره : با سلام خدمت دکتر روانشادنیا یک سوال دارم کم ممنون میشم زود تر جواب بدید.چون فقط چند روز برای انتخاب رشته وقت دارم.شما برای رشته مدیریت پروژه و ساخت کدوم دانشگاه رو پیشنهاد میدید.من شنیدم که دانشگاه تربیت مدرس تو این رشته از دانشگاه تهران قویتره.ایا این درسته؟
داودگودرزی : سلام من هر دو رشته رو گذروندم خیلی بهم نزدیکند
مجتبی : بزرگواری کردید بابت مطالب مذکور خیلی به کارم امد .تشکر تشکر
سودایی : باسلام خدمت شما استاد گرامی قراراست که به زودی کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی ، تألیف این جانب که توسط سازمان سنجش چاپ شده است ، تجدید چاپ گردد و قرار است این کتاب تکمیل و بازنگری گردد . از همین رو می خواستم بدانم به نظر شما دانشجوی مهندسی مدیریت پروژه و ساخت ( در مقطع کارشناسی ) چه توانمندی هایی باید داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد؟ ( توانمندی های علمی یا شخصیتی )
سیف اله رحمانی : اگه میشه بگوید در کدام استانها به جژء تهران این رشته را دارند
کیانوش : با عرض سلام ببخشید این رشته در دانشگاه ازاد تدریس نمیشه؟
lمهدی زمانی : با سلام و احترام ایا رشته مدیریت ساخت از گرایشات عمران همان رشته مدیریت ساخت از گرایش مدیریت می باشد؟ مثلا دانشگاه ازاد کیش رشته مدیریت ساخت زیر گروه مدیریت را دارا میباشد. ایا این رشته همان مدیریت ساخت رشته عمران می باشد؟ در ضمن بنده مدرک کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران میباشم. ایا میتوانم در این دانشگاه ادامه تحصیل بدم؟ با تشکر و سپاس زمانی
sepehr : سلام دوستان من ميخوام برم رشته مدير پروژه نميدونم كه چه رشته اي بخونم كه مدير پروژه زير رشته اش باشه لطفا راهنمايي ام كنيد
ندا : man lisanse memari daram va mikham vase arshad modiriat prozhe bekhoonam ama in reshte toye hich kodoom az majmoe emtehani haye daneshgah azas d nist mishe rahnamaeeim konid
شیدا : با سلام و خداقوت خدمت شما استاد گرانقدر.کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه خوندم.بین مدیریت ساخت گرایش عمران و پروژه و ساخت هنر کاملا شک دارم.مطالب سایت مطالعه کردم منتها تردیدم چند برابر شده....از طرفی چون در دانشگاه مقاومت مصالح وتحلیل و... کامل تدریس نشد تسلط کافی ندارم....
دکتر روانشادنیا : سلام سوال شما کاملا به جنبه شخصی ارتباط دارد لیکن از نظر کلی امکان ادامه تحصیل در زمینه مدیریت ساخت وجود دارد
مریم : با سلام و خسته نباشید. آقای دکتر از اینکه با سایت شما آشنا شدم مفتخرم بنده نیز کارشناسی ارشد مهندسی معماری دارم و میخواستم مطابق علاقه و انگیزه ای که به رشته ساخت و ساز هم دارم و علی الخصوص بیشتر پایه های تحقیقاتی و مقالاتم را در زمینه ی فناوری و نحوه ساخت و اجرا و مخصوصا تکنو لوژی در مصالح مانند تکنولوژی بتن قرار داده بودم و لذا در زمینه دروس مورد آزمون این رشته در این زمان اندک مطالعه خاصی انجام ندادم، میخواستم ببینم بنده بر اساس علاقه ای که به یک رشته متفاوت ولی مرتبط مانند همین نحوه اجرا و سیستم های ساختمانی جدید دارم و کمی هم به کار با ریاضی و ایستایی علاقمندم یا تقریبا مستعدم به نظر شما آیا بنده میتوانم در این رشته مدیریت پروژه و ساخت موفقیت لازم را کسب کنم یا باید فقط راه خودم یعنی معماری را ادامه دهم؟ و اینکه در این زمان اندک مطالعاتم مفید واقع خواهد شد برای قبولی در آزمون؟ ممنون میشم اگر سریعتر راهنمایی بفرمایین چون برای ثبت نام آزمون سراسری وقت کمی دارم. با تشکر
محمد رضا : با عرض سلام با توجه به این که دانشگاه آزاد از سال 93 دو درس جدید به نام ماشین آلات راهسازی و ساختمانی و متره و برآورد به درس های کنکور اضافه نموده و مربوط به رشته مدیریت ساخت میشود منابع را لطفا معرفی کنید و اینکه اگر امکان دارد برای قبولی در واحد علوم و تحقیقات مجموع درصد های دروس باید چه میزان باشد با تشکر
یونس عباسی : با عرض سلام.بنده کاشناسی ارشد سازه دارم برا ادامه تحصیل در رشته دکترای مدیریت ساخت مشکلی ندارم؟
وریا : سلام ممنون از راهنمایهاتون من لیسانس تاسیسات ساختمان دارم میخواستم بدونم میتونم ارشد مدیریت پروژه بخونم اگه میتونم چه درسایی رو واسه ازمون باید بخونم تشکر
روح اله قلتاشی : با سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی. ببخشید من لیسانس عمران گرایش اب و فاضلاب هستم و میخوام ارشد مدیریت ساخت و پروژه بخونم بنظر شما با مشکل مواجه نمیشم چه برای کار وچه برای نظام مهندسی؟ چون نظام مهندسی به لیسانس اب درجه نظارتی نمیده با ارشد مدیریت ساخت من میتونم عضو نظام مهندسی بشم؟ با تشکر.
دکتر روانشادنیا : رشته مدیریت پروژه عمومی تر است، رشته مدیریت ساخت نیاز به تخصص مهندسی عمران دارد. موفق باشید
arya : باسلام بنده لیسانس مدیریت دولتی هستم و میخواستم بین رشته ی مدیریت پروژه وساخت ومهندسی مدیریت ساخت یکی رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنم اما به نتیجه نرسیدم باتوجه به رشته کارشناسیم کدوم رشته بهتره و اگه ارشد این رشته رو داشته باشم توی چه سطحی میتونم کارپیداکنم؟اگه راهنماییم کنید ممنون میشم.
جوان : سلام جناب دکتر لیسانس مدیریت مالی دارم و کارم ساختمان سازی است. اتوکد و ایتپس و تریدی مکس هم بلدم یعنی از روی علاقه و ارتباط با شغلم یاد گرفته ام. به نظر حضرتعالی ادامه تحصیلم در کارشناسی ارشد مدیریت پروژه امکانپذیر و مفید خواهد بود؟
صادق : تشکر و احترام
سیاوش : سلام آقای دکتر دو سوال داشتم اگر اطلاع دارید ممنون میشم پاسخ بدید 1- آیا امکان تحصیل همزمان در دو رشته ارشد معماری دانشگاه آزاد و ارشد مدیریت پروژه سراسری وجود دارد؟ از کجا اطلاع بگیرم؟ 2-آیا با مدرک ارشد معماری دیجیتال یا معماری بیونیک از دانشگاه سراسری مشکل فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی تکنولوژی که تا پایه 2 می توانند پروانه طراحی بگیرن حل میشود و می توانند از پایه 2 ارتقا داشته باشند؟ویا با داشتن این یکی از این دو مدرک ارشد ، دکترا معماری بگیرن چی؟
دکتر روانشادنیا : سلام با فوق لیسانس مدیریت پروژه و ساخت شرکت در آزمون کترا مهندسی مدیریت ساخت مانعی ندارد موفق باشید
سیاوشر : سلام آیا با فوق لیسانس مدیریت پروژه وساخت میشه دکترا مهندسی مدیریت ساخت شرکتت کرد؟
مهسا : سلام و وقت بخیر. ممنونم از اطلاعاتتون یه سؤال داشتم ممنون میشم جواب بدید من در مقطع کارشناسی آمار خوندم. اگر بخوام ارشد مدیریت پروژه یا مهندسی مدیریت پروژه بخونم قبول شدن و کلا خوندن این رشته برام سخت نخواهد بود؟ و البته برام مهمه که حتما دانشگاه سراسری در تهران قبول بشم. با تشکر
رضا : با سلام و تشکر از شما.اطلاع دارید که میزان شرکت کننده در سال 92 و رتبه های آخرین فرد قبولی به چه صورت بوده در رشته مدیریت پروژه؟
mina : سلام. خسته نباشي واقعا عالي بود بنده دانشجوي مديريت پروژه هستم. سوالی خدمتتون داشتم. پروژه ای دررابطه فرایندهای تولید میخوام درست کنم درزمینه اگر اطلاعی دارید دراختیارم بذارین ممنون میشم منتظر ج هستم. موفق باشی
mina : سلام. خسته نباشي واقعا عالي بود بنده دانشجوي مديريت پروژه هستم. سوالی خدمتتون داشتم. پروژه ای دررابطه فرایندهای تولید میخوام درست کنم درزمینه اگر اطلاعی دارید دراختیارم بذارین ممنون میشم منتظر ج هستم. موفق باشی
Copyright 2012
تعداد کاربران: 47