ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
دیدگاه ها

حوادث تخریب و ضرورت توجه به علم مهندسی تخریب
با وقوع #حوادث اخیر در #تخریب غیر اصولی ساختمانها و جان باختن چند هموطن بی گناه به یاد مجموعه کارهایی که در قالب ترجمه چهار کتاب بین سالهای ۹۱ تا ۹۶ انجام دادیم و نیز رساله هایی که در این زمینه تعریف کردیم افتادم. آخرین کاری که انجام دادیم در یک مجله معتبر چاپ شد: Building demolition risk assessment by applying a hybrid fuzzy FTA and fuzzy CRITIC-TOPSIS framework M Alipour-Bashary, M Ravanshadnia, HR Abbasianjahromi, E Asnaashari International Journal of Building Pathology and Adaptation, 2021 البته عدم استقبال از آنها باعث شد این کار دیگر اولویت اول پژوهشی ام نباشد اما از همان موقع می دانستم که دیر یا زود کشور نیازمند علم #مهندسی_تخریب است. فهرست فصلهای کتاب #فناوری_و_مدیریت_عملیات_تخریب در ادامه آمده: ۱: درآمدی بر #صنعت_تخریب 2 : #پیمانکاری_تخریب 3 : #روش های_نوین تخریب 4 : انواع تخریب (ساختمان ها و سازه ها) 5 : #قوانین و #دستورالعمل_های_تخریب 6 : برآورد، تعیین کمیت و #قیمت_گذاری پروژه تخریب 7 : #قراردادها و #حسابداری #پروژه_تخریب 8 : ایمنی در پروژه تخریب 9 : #تجهیزات و #ماشین_آلات_تخریب 10 : حمل و #بازیافت_مصالح 11 : #تخریب_انفجاری 12 : واکنش در برابر حوادث 13 : مدیریت پروژه تخریب سازه #مهدی_روانشادنیا ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ #اقدامات_پیشگیرانه #روشهای_تخریب #تخریب_سازه #سازه_های_خاص #نظارت_و_بازرسی_کارگاهی

آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 48