ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1402.6.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
نوشته های من

دکتر روانشادنیا در گفتگو با ایسنا: بیمه تضمین کیفیت ضرورت امروز صنعت ساختمان

بیمه محصولات سازه ای در کشور رقابت ایجاد می کند

 

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر بیمه و برندسازی محصولات ساختمانی در کشور گفت: بیمه محصولات سازه و ساختمانی در کشور می تواند، رقابت در تولید و عرضه ایجاد کند.

دکتر مهدی روانشادنیا در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با تاکید بر بیمه شدن تمامی ساختمان های کشور، گفت: این موضوع در قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 ذکر و تاکید شده است.

وی با بیان اینکه در صنعت ساختمان چند نوع بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزود: یکی از این بیمه ها، بیمه مسئولیت ساختمانی است و افراد در قبال مسئولیتی که برعهده دارند، بیمه می شوند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دیگر بیمه های ساختمانی اشاره کرد و افزود: بیمه شخص ثالث دیگر بیمه ای است که فرد ثالث را در برابر فعالیتی که انجام می دهد بیمه می کند، یعنی بیمه گذار براساس شرایط مشخصی افراد را بیمه کرده و اگر خسارتی وارد شود آنرا جبران می کند.

وی با اشاره به بیمه تضمین کیفیت ساختمانی نیز ادامه داد: این بیمه، بیمه ای برای دوره نگهداری و بهره برداری از ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت است.

روانشادنیا خاطر نشان کرد: این بیمه در شیوه نامه ها و آیین نامه های اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان آمده و برای بیمه شدن قسمت های سازه ای، حداقل 10 سال و برای تاسیسات مکانیکی و برقی حداقل سه سال تاکید کرده است.

وی با انتقاد از اینکه بیمه تضمین کیفیت محصولات ساختمانی هنوز در کشور اجرایی نشده است، اظهار داشت: در کشورهای دیگر بیمه گذاران به جهت مسئولیتی که درباره بیمه تضمین کیفیت دارند، نظارتی نیز برفرآیند ساخت
ساختمان دارند تا قانون در این موارد به درستی اجرا شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در این کشورها خریداران پس از گواهی ساختی که بیمه گذار در اختیار وی قرار می دهد، به آن اعتماد کرده و دیگر به دنبال ارزیابی سازه های ساختمان نیستند.

وی با بیان اینکه حتی قیمت ساختمان ها براساس بیمه ای که شده اند، تعیین می شوند، افزود: بیمه فنی و ملکی بیمه دیگری است که این نوع بیمه نیز در قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین نامه های اجرایی بعد از آن تاکید شده و درباره ساختمان هایی است که می خواهند ساخته شوند، است.

روانشادنیا گفت: باید تمامی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان ها اعم از آنهایی که مدفون شده و یا بیرون از زمین هستند، به طور کامل روشن باشد تا بهره بردار در زمان استفاده و تعمیرات بتواند از اطلاعات و بیمه ساختمان خود
به بهترین وجه استفاده کند.

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با بیان اینکه در کشورما موضوع برندسازی و بیمه ساختمانی اجرا نمی شود، خاطر نشان کرد: اگر این دو موضوع اجرایی شود فضایی رقابتی در عرضه ساختمان شکل می گیرد و وقتی فضای رقابتی ایجاد شد، سازندگان مجبور به ارایه خدمات بهتر به مردم می شوند.

وی اظهارداشت: باید ساختمان در کشورما توسط فردی حرفه مند و صاحب صلاحیت ساخته شود تا ساختمان های کشور دارای کیفیت مناسب و درنتیجه پاسخگویی فرد سازنده را در پی داشته باشد.

روانشادنیا با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کرد که مردم با رویت بیمه ها از صحت و کیفیت عملیات ساختمانی اطمینان حاصل کنند، گفت: در این مسیر شرکت های بیمه ای و صندوق های تضمین کیفیت ساخت می توانند، فعال باشند.

http://isna.ir/news/95063119447/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AFآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71