ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.5.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مدیریت ماشین آلات

هزینه ساعتی ماشین آلات + کمترین، متوسط و بیشترین کرایه ساعتی ماشین آلات سال 91

هزینه ساعتی ماشین آلات
;nدر ابتدا کمترین، متوسط و بیشترین کرایه ساعتی ماشین آلات در سال 91
گروه ماشین آلات حمل و نقل
111833 163000 ماشین سواري پراید یا مشابه با راننده .................................................................... . 60000
117869 178000 ماشین سواري جیپ، لندرور یا مشابه با رانند ه ..................................................... . 80000
132467 200000 ماشین سواري استیشن چهاردر با راننده ............................................................... . 86400
128387 160000 وانت 1 تن با راننده ....................................................................................................... . 75000
148176 195000 وانت 2 تن جفت دیفرانسیل با راننده ..................................................................... . 85000
176195 230000 وانت 3 تن جفت دیفرانسیل با راننده ..................................................................... . 100000
275348 360000 کامیون به ظرفیت حدود 10 تن با راننده ............................................................. . 210000
274588 420000 کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 10 تن با راننده .......................................... . 170000
347419 450000 کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود 16 تن با راننده .......................................... . 275000
198581 260000 تانکر آب پاش 5000 لیتري با راننده ....................................................................... . 125000
254576 360000 تانکر آب پاش 10000 لیتري با راننده ..................................................................... . 160000
282833 400000 تانکر آب پاش 15000 لیتري با راننده ..................................................................... . 160000
339894 481000 تانکر آب پاش 20000 لیتري با راننده ..................................................................... . 200000
131010 180000 تراکتور تک دیفرانسیل با راننده ................................................................................. . 90000
246374 360000 تریلی کفی به ظرفیت حدود 5 تن بدو نکشنده ................................................. . 160000
350309 500000 تریلی کفی به ظرفیت حدود 10 تن بدو نکشنده .............................................. . 210000
105797 150000 دامپر 2 تن هیدرولیکی با راننده ................................................................................ . 65000
126924 180000 دامپر 3 تن هیدرولیکی با راننده ................................................................................ .
75000
540000 بیل مکانیکی چرخ لاستیکی به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده ........ . 270000
409549 550000 بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده .......... . 300000
607361 800000 بیل مکانیکی چرخ زنجیري به قدرت حدود 200 اسب بخار با رانند ه ........... . 390000
451510 550000 بولدزر به قدرت حدود 150 اسب بخار با رانند ه .................................................... . 312500
550607 700000 بولدزر به قدرت حدود 200 اسب بخار با رانند ه .................................................... . 375000
678898 840000 بولدزر به قدرت حدود 250 اسب بخار با رانند ه .................................................... . 480000
805095 1200000 بولدزر به قدرت حدود 300 اسب بخار با رانند ه .................................................... . 500000
956776 1500000 بولدزر به قدرت حدود 350 اسب بخار با رانند ه .................................................... . 550000
384037 509000 لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده ......................... . 250000
431911 600000 لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 150 اسب بخار با رانند ه .......................... . 300000
559850 751000 لودر چرخ لاستیکی به قدرت حدود 250 اسب بخار با رانند ه .......................... . 350000
419209 540000 گریدر به قدرت حدود 150 اسب بخار با راننده ................................................... . 280000
495801 660000 گریدر به قدرت حدود 180 اسب بخار با راننده ................................................... . 312500
594425 850000 گریدر به قدرت حدود 220 اسب بخار با راننده ................................................... . 350000
553079 660000 لودر چرخ زنجیري به قدرت حدود 200 اسب بخار با راننده ........................... . 320000
گروه ماشی نآلات تراکم سطح زمین
235914 350000 غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 6 تا 8 تن با راننده ....................................... . 170000
278673 360000 غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 10 تا 12 تن با رانند ه .................................... . 200000
326461 420000 غلتک استاتیک چرخ آهنی حدود 12 تا 14 تن با رانند ه .................................... . 220000
354240 450000 غلتک چرخ لاستیکی آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده.............................. . 220000
غلتک ویبره ي خودروي کمرشکن چرخ آهنی لاستیکی حدود 10 تن با
311276 437000 راننده .................................................................................................................................. . 160000
232927 325000 غلتک ویبر هي کششی حدود 6 تن با رانند ه ........................................................... . 180000
266512 330000 غلتک ویبر هي کششی حدود 8 تن با رانند ه ........................................................... . 180000
گروه ماشی نآلات تهیه و اجراي بتن
407130 600000 مخزن متحرك بتن- تراك میکسر- 6 متر مکعبی با راننده ............................ . 215000
113356 158000 بتونیر 500 لیتري با اپراتور .......................................................................................... . 75000
142043 192000 بتونیر 750 لیتري با اپراتور .......................................................................................... . 100000
گروه ماشین آلات تهیه و اجراي آسفالت
568199 720000 ماشین آسفالت پخش کنی  فینیشر  چرخ زنجیري با راننده ........................ . 260000
293742 420000
300310 420000 جرثقیل کفی 5 تن با کامیون 10 تن با راننده ................................................... . 187500
435276 542856 جرثقیل کفی 10 تن با کامیون 16 تن با راننده ................................................... . 250000
577628 720000 جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 20 تن با رانند ه ............................................... . 375000
717323 1036000 جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 30 تن با رانند ه ............................................... . 500000
978562 1200000 جرثقیل کامیونی دو کابینه حدود 50 تن با رانند ه ............................................... . 625000
438468 600000 جرثقیل خودروي چرخ لاستیکی حدود 15 تن با راننده .................................. . 280000
594889 780000 جرثقیل خودروي چرخ لاستیکی حدود 25 تن با راننده.................................... . 375000
814672 1092087 جرثقیل خودروي چرخ لاستیکی حدود 40 تن با راننده.................................... . 500000
1074786 1500000 جرثقیل خودرو چرخ لاستیکی حدود 60 تن با رانند ه ........................................ . 575000
580704 720000 جرثقیل خودروي چرخ زنجیري حدود 20 تن با رانند ه .................................... . 400000
694306 848088 جرثقیل خودروي چرخ زنجیري حدود 30 تن با رانند ه .................................... . 437500
797122 1200000 جرثقیل خودروي چرخ زنجیري حدود 40 تن با رانند ه .................................... . 50

ماشین الات و تجهیزات ساختمانی سهم عمده ای از هزینه های یک پروژه را دارند و در صورتیکه ماشین آلات نو باشند 25تا 35 درصد هزینه کل  یک پروژه وبه خصوص  در پروژه های سد سازی و راه سازی تا 50% هزینه پروژه را دارا می باشند  

خرید ماشین آلات یکی از مهمترین و اساسی ترین روشهای تامین ماشین آلات هستند و در این بررسی سعی شده است راهکارهایی برای محاسبه هزینه ساعتی ماشین آلات ارئه شود که از طریق آن بتوان تخصیص منابع کافی وسرمایه گذاری لازم را برای تامین ماشین آلات مورد نیازدر پروژه داشته باشیم.

 هزینه های ماشین آلات به و گروه عمده تقسیم میشوند

1-هزینه های مالکیت

2-هزینه های عملیاتی 

 هزینه مالکیت به معنای تملک ماشین آلات است که در صورت استفاده یا عدم استفاده وجود دارد میتوان به سه گرو ه تقسیم کرد

  • استهلاک
  • سود سرمایه
  • بیمه

 

هزینه عملیاتی با توجه ساعت کارکرد ماشین آلات می باشد و در نتیجه استفاده از ماشین آلات می باشدو شامل:

هزینه سوخت , روغن وگریس ,تعمیرات ,لاستیک و هزینه های مربوط به اپراتور

 

هزینه استهلاک :

استهلاک عبارت است از افت ارزش تجهیزات براثر استفاده در طول زمان پروژه می باشد. .هزینه استهلاک از سرشکن کردن بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط ماشین آلات در زمان فروش به دست می آید .

عواملی که در تعیین هزینه ماشین آلات موثر هستند عبارت است :

1- عمرمفید یا عمر فیزیکی (Physical life ):

مجموع زمانهای بهره برداری مفیدکه شامل بیکاری ، خرابی و تحت تعمیر بودن ماشین آلات نیز میشود.

2- عمر مفید یا عمر اقتصادی : (Economic life)

مدت زمان کار کردن و مورد استفاده قرار گر فتن ماشین آلات است و بر حسب ساعات کارکرد است

3- ساعات کارکرد در یک سال (Working Hours Per Year )

ساعات کارکرد عملیاتی متوسط سالانه از ضرب ماکزیمم ساعات در دسترس سالانه، دریک عامل

تصحیح به منظور کاهش این ماکزیمم ساعات بدست می آید . در بسیاری از منابع این عدد را حدود 2000ساعت در نظر می گیرند که شامل (40ساعت کاری در هفته *52هفته در  سال)

4- قیمت تمام شده کل (Total Equipment value ):

 شامل کل مبا لغی که خریدار بابت خرید ماشین آلات می پردازد که در این بررسی با P◦ نشان می دهیم

5-ارزش اسقاط   ( Salvage value  ) :

ارزش اسقاط عبارتست از پیش بینی مبلغی که از فروش ماشین آلات و تجهیزات به هنگام انصراف از كار به دست مي آوريم و  با  . Psنشان میدهیم

6- استهلاک سرمایه ( (Capital Depreciation

ا به التفاوت قیمت تمام شده کل یک ماشین یا ابزار کار و ارزش اسقاط آنرا پس از مستهلک شدن ، استهلاک سرمایه می نامند .

 

حسابداری استهلاک وروشهای محاسبه آن:

 درماشین آلات فرسوده و کهنه اگر بخواهیم سود واقعی شرکت رادرخرید محاسبه کنیم ، بابت فرسایش ماشین آلات و تجهیزات ، مبلغی به عنوان هزینه استهلاک تعیین و از درآمدها کسر می نمائیم

به این منظور در هر دوره مالی ، بخشی از ارزش ماشین آلات به حساب هزینه قطعی منظور می شود که همان هزینه استهلاک است  برا ی محاسبه هزینه استهلاک روشهای مختلفی اشاره شده است از جمله  روش خط مستقیم , روش نزولیبا نرخ ثابت, روش جمع ارقام سالها 1

 

 

1-سه  روش فوق در کتاب دکتر علی تورا ن شرح داده شده که در اینجا از آن صرف نظر میکنیم

در این بررسی روشی به صورت پیشنهادی برای محاسبه استهلاک  ارائه شده است :

در این روش فرض بر آنست که خرید دارائی همانند سرمایه گذاری سپرده های بانکی می بایست بهره ای برآن  تعلق گیرد . بدین منظور هزینه استهلاک دوره های مختلف با استفاده از فرمول باید طوری

تعیین شود که مجموع اقساط استهلاک در طول عمر مفیدماشین آلات و بهای تمام شده ماشین آلات

بهره مفروض متعلق به آن جبران شود

هزینه ساعتی استهلاک وسود سرمایه برابربا کسر:

 

ارزش ماشــين اسقــاط معادل قيمت لاستيكها - ارزش تمـــام شده كـــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = هزينه ساعتي استهلاك و سود سرمايه

ساعات كار كرد ماهيانه × ارزش فعلي مجموع m قسط يك ريالي

Pt -قیمت لاستیکها

Ps -ارزش اسقاط معادل

S -قیمت اسقاطی در پایان عمر مفید

PFm -ارزش فعلی مجموع mقسط با بهره سرمایه ما هیانهi که از فرمول زیر به دست می آید

 

m -تعداد ماههای عمر مفید ماشین

n   عمر مفيد ماشين بر حسب سال

WHPY ساعات كاركرد در يكسال

 مثال: مطلوب است محاسبه هزینه ساعتی استهلاک وسود سرمایه یک لودر VOLVO L120 با مشخصات زیر.

 

175000000

قيمت لودر نو

130000000

قيمت لودر دست دوم

1200000

قيمت حمل ونقل

1600000

قيمت يك جفت لاستيك

12000

عمر مفيد

3000

ساعات كار ساليانه

12%

نرخ بهره

 

قیمت تمام شده:

Po=175000000+1200000=176200000تومان

Pt=1600000

Ps=130000000

LIFE=12000hr               

i=0.12/12 =0.01

WHPY=3000hr

n=LIFE/WHPY=12000/3000=4

m=12*n=48

PFm=((1+.01)^48 -1)÷(.01(1=.01)^60) =37.9

 

ساعت کارکرد ماهیانه H=3000÷12=250

هزینه ساعتی استهلاک وسود سرمایه:

D&I Cost/hr = (Po-Pt-Ps) ÷ (PFm*H) =5580

 

هزینه بیمه

هزينه بيمه كه جز هزينه مالكيت مي باشد و در بعضی از منابع هزینه بیمه را مانند مالیات وهزینه

انبارداری به عنوان هزینه های غیر مستقیم منظور میکنند که  این شامل نرخ ساعتی ماشین آلات نمی شود 

 به طور كلي شركت هاي بيمه نرخ بیمه سالیانه ماشین آلات سنگین فاقد شماره (لودر،بولدوز،غلتک...) بين 1تا 1.5%قیمت ماشین حساب مي كنند

 

هزینه سوخت Fuel cost

هزینه سوخت جز هزينه هاي عملياتي ماشين آلات مي باشدو سوخت ماشین آلات بستگی به قدرت ماشین داشته ومقدار آن معمولا با توجه نوع ماشین برحسب لیتر در ساعت داده مي شود

 

هزینه های فیلتر ، روغن و گریس Filter,Oil,and Grease (FOG) Cost

از آنجائیکه مصرف فیلتر ، روغن و ، گریس به طور عمده ای متناسب با مصرف سوخت است   لذا  بر اساس درصدی از هزینه های سوخت منظور می کنند. از فرمول زير حساب مي شود

به طور كلي آناليز روغن وهمچنين بررسي وضيعت روغن ماشين آلات مي تواندعلاوه ب مسائل هزينه اي كمك موثري در تعميرات ونگهداري ماشين آلات داشته باشد.به عنوان مثال:

Condition monitoring یک روش تعمیر و نگهداری که با آنالیزآثارو نشانه ها یی از وضعیت ماشین آلات به چگونگی کارکرد آن پی می بریم روش CM با آنالیز وضعیت روغن ماشین آلات می تواند

هزینه های تعمیرات و هزینه های از کارافتاذگی ناگهانی را کاهش دهد

 

هزینه لاستیک Tire Cost

 

هزینه های لاستیک شامل هزینه های فرسایشی ، پوسیدگی که منجر به تعویض می گردد که شامل:

1-هزینه های سایشی وفرسودگی: هزینه های سایشی وفرسودگی لاستیک مساوی هزینه زمان حال لاستیکهای نو به اضافه هزینه عمل روکشکاری -در صورتیکه بتوان روکش کرد می باشد که برمجموع عمرتخمین زده شده لاستیک نو به اضافه روکش شده تقسیم می گردد

هزينه ساعتي سايشي وفرسودگي لاستيك را مي توان از فرمول زير حساب كرد:

قيمت لاستيك موجود × ضريب  هزينه لاستيك

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =   هزينه ساعتي سائيدگي و فرسودگي لاستيك  

     ماكزيمم عمر لاستيك × ضريب  سائيدگي و فرسودگي × ضريب عمر لاستيك

 

ضريب هزينه لاستيك: در صورتيكه  عمل روکشکاری نداشته باشیم عدد 1 در غير اينصورت عدد 1.5

ضریب عمر لاستیک: در صورتیکه لاستیک روکش نشود عدد 1در غیر اینصورت 1.8

ضريب ساييدگي وپوسيدگي  لاستيك: بر اساس نوع پروژه وتوسط كارخانه سازنده ارائه ميشود 

اين ضرايب از دسورالعمل ارائه شده توسط ارتش آمريكا ارائه شده است[ 2 ]

 

2-هزینه تعمیر لاستیک : هزینه های تعمیر که شامل مو اد مصرفی وآپاراتی ، لوازم و ابزار مورد استفاده و هزینه پرداختی پرسنل می باشد.

 

هزينه تعميرات Repairs Cost

هزینه تعمیرات شامل تعمیرات کلی ، نگهداری ، تعمیرات جزئی و تعمیرات اجزاء سایشی در محل

کارگاه یا تعمیرگاه می باشد

 

نتیجه گیری :

1-بررسی هزینه ساعتی ماشین آلات می تواند کمک زیادی در کنترل پروژه وهزینه و تصمیم گیری چه در ابتدای پروژه وچه در هنگام کار برای کاهش هزینه استهلاک کند

 

2-در حقیقت خرید ماشین آلات سرمایه گذاری در پروژه ای است که می توان میزان سود دهی وبازگشت سرمایه و اسقاط آن را می توان حساب  کرد و با توجه ونياز كارگاه ماشين مورد نظر خود را انتخاب كردآرشيو مطالب...


نادر کاظمی نژاد : سوال : هزینه خواب ماشین الات ساختمانی در یک کارگاه در دوره شش ماهه تعلیق که بدون فعالیت در کارگاه پارک شده اند چقدر است ، ایا ضریبی نسبت به کار کرد انها دارند و چند ساعت در ماه برای این توقف باید محاسبه کرد ؟ متشکرم
محسن : لطفاً کارکرد ماهیانه تریلی کفی 18 چرخ هم بذارید متشکرم
فهام : با تشکر ازاطلاعات ارایه شده .. لطفا نرخ های سال ۹۴ را هم عنایت بفرمایید و اگر امکان دارد نتیجه گیری خودرا ازاینکه برای پروژه آیاخرید ماشین آلات مقرون به صرفه است یا اجاره آن .، با فرض زمان یکسال برای پروژه
حبیب : خیلی جالب هستش.لطفا قیمت سال 94جرثقیل رابزارید.ممنون
محمد ابراهیم محمد یوسفی : سلام چند روز ثبت نام کردم ولی نمی تونم وارد سایت بشم می خواستم از منابع شما در خصوص هزینه استهلاک و سود سرمایه ماشین آلات استفاده کنم . در صورتی که راهنایی بفرمایید ممنون می شم
Copyright 2012
تعداد کاربران: 47