ثبت نام | ورود
English
امروز پنج شنبه 1403.5.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
سایر مباحث مدیریت

عناوین تعدادی از پایان نامه های مهندسی و مدیریت ساخت
عناوین پایان نامه دانشجویان دکتر روانشادنیا در حوزه ایمنی بهداشت محیط زیست


زمینه های تحقیقاتی و سوابق مرتبط دکتر روانشادنیا


.      شناسایی و تحلیل علل تاخیرات و اثریابی آنها در طرح‌های عمرانی/ سیدامیر احمدی کاشانی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

2.      TH 330

3.          مطالعه و بررسی سیستم اطلاعات مدیریت اداره کل نوسازی مدارس استان قم و پیشنهاد سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) متناسب با آن/ محمدجواد نصیری جهرودی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

4.       

5.      TH 333

6.          تحقیق در مسایل اجرای اتصالات سازه‌های فضاکار با نگاه آماری/ سیدروزبه قاضی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره فیاض رحیم‌زاده.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

7.       

8.      TH 332

9.          مقایسه انواع قراردادهای پیمانکاری فیدیک و ارائه الگوی مناسب جهت انتخاب از منظر کارفرما/ مرتضی صمیمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

10.    

11.   TH 336

12.       شناسایی مهمترین موانع در پیشرفت طرح‌های انبوه‌سازی مسکن در شهر شهرکرد/ منصور اشرفی.- به راهنمایی علی حیدری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

13.    

14.   TH 343

15.       بررسی امکان بکارگیری روش ساخت ناب در ایران و پیشنهاد نحوه عملکرد عوامل کارگاهی در صورت انتخاب این روش/ علی توسلی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

16.    

17.   TH 359

18.       مدیریت بحران بمنظور کاهش تلفات ناشی از زلزله در ساختمان‌های مسکونی/ نیما شکوراف.- به راهنمایی مازیار حسینی؛ به مشاوره کامبد امینی حسینی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

19.    

20.   TH 360

21.       بکارگیری روش ساخت بهره برداری انتقال (BOT‎) در توسعه فرودگاه‌های ایران/ سیدحسین محمودیه.- به راهنمایی طهماسب مظاهری؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.

22.    

23.   TH 366

24.       شناسایی مشکلات و موانع کارگاهی جهت دستیابی به کیفیت مطلوب طرح اختلاط قیر و آسفالت جهت دریافت استاندارد مدیریت کیفیت (ایزو) در احداث آزاد راه‌های کشور/ مهدی ملکی‌راد.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهیهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

25.    

26.   TH 369

27.       شناسایی و دسته‌بندی پارامترهای تاثیرگذار بر مطالعات مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی: مطالعه‌ی موردی طرح محوطه‌سازی پروژه‌ی ‎۱۰۰۰ واحدی فاز ‎۳ عسلویه شرکت آتی ساز/ محمدرضا گواهی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

28.           

29.    

30.   شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

31.    

32.   TH 370

33.       استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه (MADM‎) در ارزیابی تغییرات پروژه‌های ساخت و ساز/ ایمان روشنکار رودسری.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره سهیل سعدی‌نژاد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

34.    

35.   TH 382

36.       کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و راهکارهای بهبود و ارتقا ضمن بررسی مطالعه موردی/ آرش ابراهیمی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

37.    

38.   TH 383

39.       انتخاب پیمانکاران به روش پیش صلاحیت و امتیازدهی با الگوی شبکه‌های عصبی و روش‌های تصمیم گیری/ محمدرضا قربانی پارام.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمدتقی کاظمی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

40.    

41.   TH 384

42.       بررسی مستندسازی تجارب جهانی مهندسی ارزش (.V.E‎) در پروژه‌های حمل و نقل و نحوه بومی‌سازی آن در ایران/ هادی احمدیان.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حمید بهبهانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

43.    

44.   TH 387

45.       بررسی تاخیرات اجرایی پروژه‌های عمرانی ایران/ محمدرضا جلالی طباطبایی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتری دوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

46.    

47.   TH 396

48.       بررسی نحوه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت با هدف عملکرد بهینه (مطالعه موردی: شرکت‌های ساختمانی)/ مهدی نجاتی‌فرد.- به راهنمایی مهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور، تورج مشتری دوست.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

49.    

50.   TH 406

51.       بررسی مدیریت ریسک در پروژه‌های عمرانی و ارائه راهکارهای مناسب/ حامدرضا صبحی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره محمد مهدوی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

52.    

53.   TH 407

54.       امکان سنجی بکارگیری یک متدولوژی به منظور ماکزیمم‌سازی قابلیت اطمینان و موفقیت پیمان‌های طرح و ساخت/ مصطفی قاضی مرادی.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور، سیدجعفر شهیدی؛ به مشاوره مسعود باباخانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

55.    

56.   TH 408

57.       بررسی سیستم اطلاعات شرکت فرودگاه‌های کشور و ارایه الگوی PMIS‎ برای هدایت پروژه‌های فرودگاهی/ محمد عارف ادیب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره عباس طلوعی اشلقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

58.    

59.   TH 409

60.       شناسایی مشکلات موجود در مدیریت پیمانکاران جزء در یک پروژه بلند مرتبه‌سازی دولتی و ارایه راهکار مناسب در مدیریت پیمانکاران جزء/ علی آروین.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

61.               

62.           

63.    

64.   شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

65.    

66.   TH 410

67.       ارزش‌گذاری شرکت‌های ساختمانی/ بابک مردانی گیوی.- به راهنمایی عباس بخشیانی؛ به مشاوره بهمن آرمان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

68.    

69.   TH 411

70.       تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره فنی بر اساس مدل رقابتی پورتر/ زهره سلطانی.- به راهنمایی عباس بخشیایی؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

71.    

72.   TH 412

73.       پیشنهاد یک الگوریتم در زمانبندی پروژه بر اساس روش زنجیره بحرانی با استفاده از بافرهای منطقی/ امیرحسین کیا.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

74.    

75.   TH 417

76.       مطالعه و بررسی سیستم موجود مدیریت دعاوی در پروژه‌های عمرانی، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن و ارائه یک الگوی مناسب/ نویر باقریان مرندی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

77.    

78.   TH 418

79.       مدل تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های ساختمانی/ پیام پادیاب.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره محمد تشنه‌لب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

80.    

81.   TH 421

82.       بررسی ضرورت استفاده از روش کلید در دست (Turn key‎) در اجرای پروژه‌ها و مقایسه آن با قرارداد بیع متقابل (Buy Black‎)/ امیرحسین یونسی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

83.    

84.   TH 423

85.       نقد و بررسی رابطه بین نگرش مدیران پروژه به روانشناسی بهره‌وری منابع انسانی و میزان موفقیت شغلی آنها/ سیدعلی زاده‌ختمی ماب.- به راهنمایی سیدمجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

86.    

87.   TH 426

88.       شناسایی و کاهش اتلاف‌ها در پروژه‌های پل‌سازی و راهسازی با نگرش بر ساخت ناب/ سیدمهدی مرتضوی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۷-‎۱۳۸۶.

89.    

90.   TH 429

91.       بررسی مدیریت تدارکات قراردادهای EPC‎ در ایران (مطالعه موردی: پروژه طرح خط لوله اتیلن غرب)/ مهین اسماعیلی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

92.    

93.   TH 444

94.       بررسی استراتژی شرکت در مناقصات، با رویکرد مدیریت سبد پروژه‌ها برای شرکت‌های پیمانکاری پروژه محور/ سیدحامد موسوی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

95.               

96.           

97.    

98.   شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

99.    

100.                    TH 445

101.                        نیازسنجی بسترهای لازم جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت‌های پیمانکاری بلندمرتبه ساز و شناسایی موانع اجرایی بالقوه/ امیرحسین هروی تربتی.- به راهنمایی شاهرخ مالک؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

102.                     

103.                    TH 446

104.                        بررسی تحلیل قابلیت اعتماد تراورس‌های بتنی راه آهن بر پایه عملکرد/ احسان وهابی.- به راهنمایی سعید محمدزاده؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

105.                     

106.                    TH 447

107.                        سیستم پشتبان تصمیم گیری جهت امکان سنجی انجام پروژه‌های نیروگاهی به روش BOT‎/ مهدی لطیفی.- به راهنمایی اقبال شاکری؛ به مشاوره محمدباقر منهاج.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

108.                     

109.                    TH 448

110.                        تطویل پروژه ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات، ریشه‌یابی و تحلیل آثار/ مهدی اسماعیلی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

111.                     

112.                    TH 449

113.                        بررسی و ارائه راهکار برای تاخیرات در پروژه‌های عمرانی و مطالعه موردی بر روی پروژه‌های مخابرات استان تهران/ محمدجواد عبدالهی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

114.                     

115.                    TH 450

116.                        تاثیر روش‌های ساخت (ایده‌های ساخت‌پذیری) بر بهره‌وری ساخت در ساختمان‌های بلندمرتبه شهر تهران/ مانی ابریشمی.- به راهنمایی محمدمهدی مرتهب؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

117.                     

118.                    TH 451

119.                        مقایسه تطبیقی و پیشنهاد الگوریتمی مناسب برای روش‌های تسطیح منبع در زمانبندی‌های خطی (LOB-LSM‎)/ علی شمسایی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره حسین اسلامی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

120.                     

121.                    TH 460

122.                        روش‌های ساختمان سازی در ایران و انتخاب روش مناسب با AHP‎/ علی پورمحمود.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره عبدالرضا سروقدمقدم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

123.                     

124.                    TH 461

125.                        ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک با ارائه مدلی بر اساس دوره عمر پروژه‌های تونل سازی/ محسن رستم‌آبادی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره مرتضی اسماعیلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

126.                     

127.                    TH 462

128.                        تدوین نظام پایگاه داده‌ها از طریق شناخت و تحلیل قوانین و مقررات موجود در حرفه مهندسی ساختمان/ داود نیک طلب.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره کامران توسلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

129.                                

130.                                

131.                                

132.                            

133.                     

134.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

135.                     

136.                    TH 463

137.                        نقد و بررسی تفاوت‌های شرایط عمومی پیمان با شرایط قراردادهای بین المللی از دیدگاه دعاوی/ شهریار محمدکریمی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره نادر عربشاهی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

138.                     

139.                    TH 464

140.                        کاربرد و مدیریت سیستم‌های هوشمند در ساخت و ساز/ علیرضا قنبرزاده حیدری.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره علاالدین بهروش.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

141.                     

142.                    TH 465

143.                        اثر عیار سیمان مصرفی بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و دوام جداول بتنی پیش ساخته پرسی (روش تر) با نسبت به آب به سیمان ثابت/ صادق علی‌اکبرلو.- به راهنمایی فریدون رضایی؛ به مشاوره محسن تدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

144.                     

145.                    TH 466

146.                        بررسی تاثیر آموزش و انگیزش و اجرای مدیریت نیروی انسانی بر کارکنان شاغل در پروژه‌های عمرانی گرگان و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنان/ رامین حجتی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره داوود سلمانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

147.                     

148.                    TH 467

149.                        واکاوی در موانع و مشکلات جانمایی کارگاه‌های پروژه‌های عمرانی/ علیرضا انتظارخیر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

150.                     

151.                    TH 480

152.                        بهره‌وری از تکنولوژی GPS‎ در صنعت ساخت و رویکردها در برابر چالش‌های مقابل آن/ پدرام صف‌آرا.- به راهنمایی محسن‌علی شایانفر؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

153.                     

154.                    TH 481

155.                        بررسی و شناسایی عوامل ریسک و مدیریت آنها در زمان تنظیم قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار در پروژه‌های عمرانی/ محمد بالی چلندر.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره عباس بخشیانی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

156.                     

157.                    TH 482

158.                        امکان سنجی بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه توسط بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS‎) (مطالعه موردی خاص)/ محمدعلی اکبری رنانی.- به راهنمایی محمدحسین مشرف جوادی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

159.                     

160.                    TH 483

161.                        ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب و تخصیص ماشین‌آلات برای سبد پروژه‌های شرکت‌های عمرانی/ آرش محمدی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

162.                     

163.                    TH 489

164.                        بررسی راهکارهای گسترش مهندسی ارزش در شبکه‌های آبیاری و زهکشی/ معصومه فرجیان خضرلو.- به راهنمایی ابوالفضل شمسایی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

165.                            

166.                     

167.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

168.                     

169.                    TH 502

170.                        شناسایی و مدیریت هزینه‌های بالاسری شرکت‌های ساختمانی/ محمد رجبی.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

171.                     

172.                    TH 503

173.                        ارزیابی تصمیم گیری انتخاب پروژه‌ها توسط پیمانکاران بر اساس نتایج و تحلیل آماری در ایران/ ناهید وصالی محمود.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره پرویز قدوسی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

174.                     

175.                    TH 504

176.                        ارائه‌ی مدل چند عاملی انتخاب پیمانکاران و امکان سنجی استفاده از مدل در ایران/ سیدمصطفی بتولی.- به راهنمایی پرویز قدوسی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

177.                     

178.                    TH 505

179.                        تدوین مدل بهینه سازی زمان - هزینه - کیفیت با استفاده از الگوریتم فراکاوشی جامعه و پرندگان و جستجوی مستقیم شبکه تطبیقی/ علی جعفرنژاد.- به راهنمایی محمدقاسم سحاب؛ به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

180.                     

181.                    TH 506

182.                        بررسی علل تاخیر در پروژه‌های مقاوم‌سازی مدارس تبریز/ لعیا مکبر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره ناصر تقی‌زادیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

183.                     

184.                    TH 507

185.                        راهکارهایی برای شناسایی به موقع تاخیرات و ارائه روش سیستماتیک برای علت یابی تاخیرات در هر یک از مراحل پروژه و مطالعه موردی بر روی قطار شهری مشهد/ آویده مهرپژوه.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

186.                     

187.                    TH 508

188.                        ارتقای روش مدیریتی PMBOK‎ با استفاده از مقایسه و تلفیق آن با SIX SIGMA‎ ،PRINCE2‎ ،ISO10006‎/ علی عصارزاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان، به مشاوره عباس اکبرپور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

189.                     

190.                    TH 520

191.                        دلایل انحراف از هزینه پیش بینی شده و اجرا و دسته‌بندی آنها بر اساس اهمیت و اثرگذاری در مدرسه‌های اسکلت فلزی/ ابوالفضل دربانی.- به راهنمایی مرتضی رئیسی دهکردی؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

192.                     

193.                    TH 523

194.                        انتخاب پوزولان مناسب جهت ارائه یک طرح اختلاط بهینه برای ساخت بتن R.C.C‎ سد قدرونی/ مجتبی عباسی.- به راهنمایی محمدتقی کاظمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

195.                     

196.                    TH 535

197.                        بهینه سازی چیدمان تسهیلات موقتی در کارگاه‌ها به روش جستجوی هارمونی/ روزبه قلی‌زاده.- به راهنمایی غلامرضا قدرتی امیری؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

198.                            

199.                     

200.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

201.                     

202.                    TH 536

203.                        شناسایی دلایل تاخیرات در پروژه‌های مهندسی، تدارک، ساخت (EPC‎) و راهکارهای کاهش تاخیرات/ محبوبه افضلی.- به راهنمایی ابراهیم صفا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

204.                     

205.                    TH 537

206.                        کنترل هزینه ساخت و نحوه مدیریت آن، حین اجرای پروژه‌های عمرانی کشور (مطالعه موردی: پروژه خطوط لوله شبکه گاز و خط تغذیه گاز شهر باوله از توابع شهرستان سنقر در سال ۸۶-‎۱۳۸۸ در استان کرمانشاه)/ مهدی حقیقی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

207.                     

208.                    TH 551

209.                        ارزیابی سیستم‌های ساخت پروژه‌های انبوه‌سازان مسکن با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه/ محمدامین نیک‌جو.- به راهنمایی حسین رجایی؛ به مشاوره مهدی روانشادنیا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

210.                     

211.                    TH 552

212.                        عوامل موثر بر یک مارک آپ بهینه در پروژه‌های ساختمان آموزشی و بررسی میزان کاربرد آن در پیشنهادات پیمانکاران موفق و سود آور (مطالعه موردی دانشکده علوم و تحقیقات)/ نوید نوروزی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره امین غفوری‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

213.                     

214.                    TH 555

215.                        ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای ساختمان‌ها به روش قاب‌های سبک فلزی LSF‎/ حمید مهدی‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

216.                     

217.                    TH 556

218.                        ارزیابی اقتصادی روش‌های مختلف تامین مالی در بازار مسکن تهران/ حامد هنردوست.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

219.                     

220.                    TH 557

221.                        بهینه سازی چیدمان کارگاه‌های ساختمانی بوسیله الگوریتم‌های متاهیوریستیک/ داود محمدحسین‌زاده.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجید نوجوان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

222.                     

223.                    TH 558

224.                        ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین مالی در بازار مسکن تهران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی شهرک آتی‌ساز)/ هژیر خردمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره سیدمجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

225.                     

226.                    TH 560

227.                        بررسی کاربرد و ویژگی‌های شاتکریت در پروژه‌های عمرانی بویژه در سازه‌های زیرزمینی/ محمد اندام‌پور.- به راهنمایی عباس اکبرپور نیک قلب؛ به مشاوره حسین کاظم.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

228.                     

229.                    TH 561

230.                        بررسی سیستم‌ها و فناوری‌های نوین ساختمانی از منظر مدیریت ساخت: (امکان سنجی کاربرد L.S.F‎ در ساخت و ساز تهران)/ حسین نوبخت حقیقی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدحسین صبحیه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی،         

231.                     

232.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

233.                     

234.                    TH 596

235.                        مدیریت و ساخت ساختمانهای پیش‌ساخته بتنی/ سیدعسگر محبوب شریفی.- به راهنمایی مسعود مفید، تورج مشتریدوست؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

236.                     

237.                    TH 597

238.                        مقایسه کاربرد TOC‎ در مدیریت تولید و مدیریت پروژه/ داریوش نقشینه.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مشتری‌دوست، محمدباقر نقشینه.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۴-‎۱۳۸۳.

239.                     

240.                    TH 609

241.                        ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره رو شهری با استفاده از منطق فازی/ امین امینی.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

242.                     

243.                    TH 615

244.                        ارزیابی اقتصادی روشهای تامین مالی در پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز) ایران بر اساس مدیریت ریسک (مطالعه موردی؛ فاز ‎۱ میدان گازی پارس جنوبی)/ مهدی مشفقی کوجل.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

245.                     

246.                    TH 616

247.                        مطالعه و شناسایی فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSF‎) در طراحی و پیاده‌سازی برنامه استراتژیک در شرکت‌های عمرانی (مطالعه موردی کنسرسیوم نصر)/ مروارید محمدامینی.- به راهنمایی عباس منوریان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

248.                     

249.                    TH 634

250.                        مطالعه‌ای بر وضعیت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی و بررسی موانع موجودآن دراستان/ رضا برغمدی.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مسعود مفید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۶.

251.                     

252.                    TH 649

253.                        ارزیابی اقتصادی روش‌های تامین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی (نفت و گاز)/ آرمین روحانی‌فرحمند.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

254.                     

255.                    TH 650

256.                        مطالعه تطبیقی روش‌های متداول موجود با الگوریتم جستجوی هارمونی جهت حل مسئله موازنه زمان-هزینه/ سمیعه خسروی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره احسان‌اله اشتهاردیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

257.                     

258.                    TH 651

259.                        بررسی وضعیت و مشکلات مدیریت ماشین‌آلات در شرکت‌های پیمانکاری راهسازی و ارائه راهکار برای کاهش آن/ حمید صفری.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۸.

260.                     

261.                    TH 652

262.                        بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر شاخص‌های مدیریت پروژه‌های عمرانی استان خراسان رضوی/ روح‌الله محمدنیا قرایی.- به راهنمایی مسعود مفید؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

263.                    گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

264.                                

265.                            

266.                     

267.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

268.                     

269.                    TH 563

270.                        مدیریت ماشین آلات عمرانی از طریق آنالیز روغن/ محمود نصرتی‌راد.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

271.                     

272.                    TH 566

273.                        استراتژی‌های انتخاب و مدیریت ماشین‌آلات در پروژه‌های عمرانی/ مهران بخشی کیادهی.- به راهنمایی محمدتقی بانکی؛ به مشاوره حسن جوانشیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۸-‎۱۳۸۷.

274.                     

275.                    TH 572

276.                        برنامه ریزی راهبردی پروژه‌های عمران شهری با تاکید بر استفاده بهینه از بودجه عمرانی شهرداری (مطالعه موردی: شهرداری تبریز)/ رضا طیبی خسروشاهی.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

277.                     

278.                    TH 575

279.                        بررسی علل کربناسیون شدید در عرشه پل‌های راه آهن بافق- زرین شهر/ رضا رجبی.- به راهنمایی علی‌اکبر رمضانیان‌پور، محسن تدین؛ به مشاوره فریدون رضایی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

280.                     

281.                    TH 580

282.                        بررسی و ارائه‌ی الگوی مناسب سیستم اطلاعاتی مدیریت در طرح‌های عمرانی دانشگاه پیام نور/ حسن علی‌نژاد.- به راهنمایی محمدرضا بمانیان؛ به مشاوره محمدمهدی پرهیزگار.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

283.                     

284.                    TH 581

285.                        تعیین و سنجش ضوابط و معیارهای تصمیم‌گیری در طرح جانمایی تجهیز کارگاه جهت تعیین ابعاد و روابط فضایی بین تسهیلات کارگاهی/ محمد صادق‌پور مقدم.- به راهنمایی جواد علامتیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

286.                     

287.                    TH 592

288.                        بیع متقابل و مقایسه آن با دیگر روش‌های قراردادهای نفتی و گازی در ایران و جهان/ امیر اسدی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

289.                     

290.                    TH 593

291.                        طراحی یک سیستم مدیریت کیفیت جامع با بهره‌گیری از استانداردهای مدیریت پروژه جهت استفاده در شرکت‌های ساختمانی داخلی ( مطالعه موردی : شرکت صدر صنعت )/ علی‌محمد حدادی.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

292.                     

293.                    TH 594

294.                        مستندسازی تجربیات کسب شده با توجه به چالشهای موجود در حوزه مدیریت تامین و تدارکات در پروژه برون مرزی مجتمع علمی و فرهنگی خاتم/ سلمان محمددوست لشکامی.- به راهنمایی مجتبی حسینعلی‌پور؛ به مشاوره محمدباقر نوبخت حقیقی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

295.                     

296.                    TH 595

297.                        برنامه‌ریزی هدفمند برای مدیریت منابع انسانی در صنعت ساخت وساز و انبوه‌سازی شهری/ آریا باذلی.- به راهنمایی عباس اکبرپور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

298.                     

299.                    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

300.                     

301.                    TH 653

302.                        بررسی بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT‎) در صنعت ساخت ایران/ علی علاقبندراد.- به راهنمایی محمدباقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

303.                     

304.                    TH 654

305.                        نقش مدیریت زمان در کاهش هزینه‌های اجرائی پروژه (مطالعه موردی پروژه سد آغچای)/ امیر گرگین.- به راهنمایی هدایت فهمی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

306.                     

307.                    TH 655

308.                        ارزیابی پارامترهای موثر در اولویت‌بندی تعمیر و نگهداری پلهای سواره‌روی شهری/ علی فتحی‌زاده.- به راهنمایی رضا عباس‌نیا؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۸۹-‎۱۳۸۸.

309.                     

310.                    TH 656

311.                        کاربرد و ضرورت مدیریت انرژی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی پروژه آبادگران و قطار شهری مشهد)/ سعید عاجل تربقان.- به راهنمایی محمد باقر نوبخت حقیقی؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

312.                     

313.                    TH 658

314.                        آسیب شناسی پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (VECP‎) و ارائه راهکارها/ عباس معروفی.- به راهنمایی غلامرضا طالقانی؛ به مشاوره امین سارنگ.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

315.                     

316.                    TH 662

317.                        بررسی سیستم اجرای سد در استان آذربایجان شرقی و ارائه سیستم مناسب اجرای پروژه/ حامد محمدحسن‌زاده.- به راهنمایی مجتبی حسین‌علی‌پور؛ به مشاوره محمود هریسچیان.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۱-‎۱۳۹۰.

318.                     

319.                    TH 663

320.                        بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد مدیران پروژه‌های انبوه‌سازی/ خلیل ابوذر.- به راهنمایی محمود هریسچیان؛ به مشاوره مجتبی حسینعلی‌پور.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت   دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ۹۰-‎۱۳۸۹.

321.                                

322.                                بررسی الگوی مناسب BOT‎ در پروژه‌های کلان شهری.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.

323.                                بررسی نقش مدیریت روابط تامین کنندگان در موفقیت سازمان‌های پروژه مدار.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره مدرس، عبدالحمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

324.                                بررسی نقش پیمانکاران عمومی در بهینه‌سازی تامین منابع مالی پروژه‌های نفتی ایران.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین با مشاوره اسلامی بیدگلی، سعید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

325.                                بررسی کاربرد مدیریت ریسک در پروژه‌های نیروگاهی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

326.                                بررسی چارچوب مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی در پروژه‌های نفتی کشور.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

327.                                ضرورت و امکان کاربرد راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه در شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.

328.                                بررسی سیستم ارزیابی مقدماتی پیمانکاران و رابطه آن با عملکرد پیمانکاران در قراردادهای سنتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.

329.                                بررسی نقش مهندسی ارزش در اجرای پروژه‌های عمرانی در چارچوب هزینه و زمان تعریف شده اولیه.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.

330.                                بررسی کاربرد مدل بالندگی سازمانی مدیریت پروژه (OPM3‎) در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۵.

331.                                پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح ملی راههای حاشیه قزل اوزن زنجان.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

332.                                نقش مدیریت کارگاه در کنترل و اجرای پروژه برج مخابرات تهران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

333.                                ارزیابی اجرای مجتمع خدماتی رفاهی بازرگان با استفاده از شاخص DOI‎.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

334.                                بکارگیری روش ساخت بهره‌برداری انتقال BOT‎ در توسعه نیروگاههای ایران.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

335.                                ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه راه‌آهن مشهد - بافق.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

336.                                ارایه سیستم ارزیابی عملکرد پروژه‌ها.- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

337.                                بررسی سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه PMIS‎ در معاونت امور مناطق سازمان مهندسی و ساختمان وزارت دفاع.- به راهنمایی مانیان، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.

338.                                پیشنهاد یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای ساخت ساختمانهای بلند.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

339.                                کاربرد مبانی حقوقی قراردادهای بین المللی ساخت در مدیریت پروژه.- به راهنمایی بدلیانس، گاگیک.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.

340.                                بررسی علل بالا رفتن هزینه‌های تمام شده پروژه‌های بیمارستانی در فاز اجرا.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.

341.                                بررسی کاربرد مهندسی ارزش در فاز ساخت سد خاکی گلبلاغ.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.

342.                                بررسی تکنولوژی مناسب جهت کاهش هزینه‌های ساخت (در پروژه‌های ساختمانی).- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

343.                                برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه سنگ شکن.- به راهنمایی قدوسی، پرویز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

344.                                بررسی ضرورت، تنگناها و راهکارهای استفاده از روش کلید در دست Turnkey‎ در اجرای پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

345.                                بررسی تکنولوژی ساخت بناهای بلند در ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

346.                                بررسی سیستم‌های اجرای پروژه‌های شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به منظور پیشنهاد معیارهای انتخاب سیستم بهینه اجرا.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

347.                                بررسی علل تاخیر پروژه‌های عمرانی. مطالعه موردی: پروژه‌های سازمان نوسازی مدارس کشور.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

348.                                نقش پیمانکار مدیریت MC‎ در پروژه‌های بزرگ عمرانی و بررسی وظایف و عملکرد آن در مجتمع پتروشیمی فجر.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۰.

349.                                ارائه الگوی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای شرکتهای ساختمانی (مطالعه موردی: شرکت بلند پایه).- به راهنمایی چهارسوقی، کمال.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

350.                                بررسی روش طرح و ساخت در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

351.                                بررسی سیستم پیمانکاری مدیریت (مطالعه موردی: طرح الفین نهم).- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

352.                     

353.                    ردیف    شماره رساله    عنوان - پدیدآور - مشخصات

354.                     

355.                    ‎۳۱    هـ ۶۱۱ ‎۴۱۷

356.                        مدیریت انرژی در پروژه‌های ساختمانی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

357.                     

358.                    ‎۳۲    هـ ۶۱۱ ‎۵۶۲

359.                        بررسی چگونگی ایفای نقش مدیریت پروژه در پروژه‌های صنعتی.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

360.                     

361.                    ‎۳۳    هـ ۶۱۱ ‎۴۴۷

362.                        پیشنهاد و طراحی یک سیستم تعمیر و نگهداری برای مدارس کشور(نمونه موردی استان مرکزی).- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

363.                     

364.                    ‎۳۴    هـ ۶۱۱ ‎۴۵۲

365.                        بررسی ضرورت کاربرد مهندسی ارزش در پروژه متروی اصفهان.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.

366.                     

367.                    ‎۳۵    هـ ۶۱۱ ‎۴۵۰

368.                        علل شروع زود هنگام پروژه‌های عمرانی قبل از رسیدن مرحله طراحی در حد قابل قبول و راهکارهای کاهش تبعات منفی آن.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.

369.                     

370.                    ‎۳۶    هـ ۶۱۱ ‎۴۵۸

371.                        مطالعه انواع قرارداد به منظور تدوین معیارهای انتخاب قرارداد مناسب در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: سد اسفراین).- به راهنمایی یزدان‌پناه، احمدعلی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.

372.                     

373.                    ‎۳۷    هـ ۶۱۱ ‎۴۷۶

374.                        بررسی چگونگی تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر در پروژه‌های عمرانی کشور.- به راهنمایی میرمحمد صادقی، علیرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

375.                     

376.                    ‎۳۸    هـ ۶۱۱ ‎۴۹۳

377.                        بررسی سیستمهای اجرای پروژه‌های فرودگاهی کشور و پیشنهاد سیستمهای اجرای بهینه.- به راهنمایی امام جمعه‌زاده، محمدحامد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

378.                     

379.                    ‎۳۹    هـ ۶۱۱ ‎۴۸۹

380.                        بهینه‌سازی ریسکها و هزینه‌های موجود در پروژه‌ها با استفاده از تلفیق تکنیکهای مدیریت ریسک در مهندسی ارزش.- به راهنمایی صجیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

381.                     

382.                    ‎۴۰    هـ ۶۱۱ ‎۴۸۲

383.                        ارائه روشی برای ارزیابی گزینه‌های مختلف در طراحی ساختمان با رویکرد مهندسی ارزش.- به راهنمایی نظری، احد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

384.                     

385.                    ‎۴۱    هـ ۶۱۱ ‎۴۹۴

386.                        نقش مدیریت پروژه در طرحهای معماری و شهرسازی نمونه موردی طرح تفصیلی.- به راهنمایی بمانیان، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۳.

387.                     

388.                    ‎۴۲    هـ ۶۱۱ ‎۲۲۹

389.                        امکان‌سنجی سیستم اطلاعاتی مکانیزه در ساختار معاونت حقوق و امور مجلس وزارت راه و ترابری.- به راهنمایی حسینعلی‌پور، مجتبی.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۷۹.

390.                     

391.                    ‎۴۳    هـ ۶۱۱ ‎۵۱۴

392.                        "بررسی علل تاخیر سازندگان داخلی پروژه‌های پتروشیمی، مطالعه موردی طرح الفین".- به راهنمایی مشیری، اسماعیل.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

393.                     

394.                    ‎۴۴    هـ ۶۱۱ ‎۵۲۴

395.                        بررسی رابطه بین میزان آگاهی و نگرش مدیران پروژه در زمینه عوامل و موانع انسانی بهره‌وری در سازمان و میزان موفقیت شغلی آنان.- به راهنمایی ساعتچی، محمود.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۴.

396.                     

397.                    ‎۴۵    هـ ۶۱۱ ‎۶۸۳

398.                        مقایسه عملکرد مشاور مادر و مدیریت طرح در طرحهای عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۱.

399.                     

400.                    ‎۴۶    هـ ۶۱۱ ‎۷۱۱

401.                        بررسی مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها در صنعت پتروشیمی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ زحمتکش، حسینعلی با مشاوره خداداد حسینی، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

402.                     

403.                    ‎۴۷    هـ ۶۱۱ ‎۷۱۴

404.                        بررسی به کارگیری رویکرد مدیریتی "شراکت بخش خصوصی- دولتی" در مجموعه قراردادهای BOT‎ پروژه های نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره محمودی قیداری، نصرت‌اله.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

405.                     

406.                    ‎۴۸    هـ ۶۱۱ ‎۷۴۶

407.                        بررسی امکان بهره‌گیری از پایگاه‌های دانش در گزینش نظام اجرای پروژه‌ها.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

408.                     

409.                    ‎۴۹    هـ ۶۱۱ ‎۷۶۶

410.                        بررسی ساختاری قراردادهای B.O.T‎ و سازگاری آن با نظام فنی و اجرائی طرحهای توسعه برق در ایران.- به راهنمایی اسلامی، حسین با مشاوره صبحیه، محمدحسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

411.                     

412.                    ‎۵۰    هـ ۶۱۱ ‎۸۰۰

413.                        بررسی کاربردی مدیریت ریسک در پروژه های شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و پیشنهاد الگوی مناسب.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ توحیدی فرد، محمد با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه تربیت‌مدرس، دانشکده هنر، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

414.                     

415.                    ‎۵۱    هـ ۶۱۱ ‎۸۰۶

416.                        بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسین مشاور ساختمان در پروژه های عمرانی کشور (نمونه موردی: مجتمع مسکونی ‎218‎ واحدی پردیسان ‎3‎).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ برهانی، مجید با مشاوره اسلامی، حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

417.                     

418.                    ‎۵۲    هـ ۶۱۱ ‎۸۳۳

419.                        مدیریت ریسک پروژه‌های بین‌المللی در صنعت احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

420.                     

421.                    ‎۵۳    هـ ۶۱۱ ‎۸۶۵

422.                        بررسی رویکردهای مناسب تامین مالی پروژههای نیروگاهی در شرکتهای موردکاوی پروژههای نیروگاهی مپنا.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره زرگرپور، حمید.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

423.                     

424.                    ‎۵۴    هـ ۶۱۱ ‎۸۶۶

425.                        بررسی جایگاه بیمه در مدیریت ریسک پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره نراقی، مهرداد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.

426.                     

427.                    ‎۵۵    هـ ۶۱۱ ‎۸۷۲

428.                        بررسی ایجاد الگوی مناسب جهت تعریف مسیر شغلی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری رتبه یک استان خراسان رضوی.- به راهنمایی صبحیه، محمدحسین با مشاوره قربانی، محمد.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

429.                     

430.                    ‎۵۶    هـ ۶۱۱ ‎۸۶۹

431.                        بررسی علل بروز اختلافات قراردادی و پیشنهاد راهکارهای پیشگیرانه. مطالعه موردی: قراردادهای پیمانکاری داخلی در شرکت های تابعه وزارت نفت.- به راهنمایی بانکی، محمدتقی؛ ثریایی، اسماعیل با مشاوره امین فر، حبیب.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.

432.                     

433.                    ‎۵۷    هـ ۶۱۱ ‎۸۶۱

434.                        بررسی تاثیر موقعیت محیطی پروژه بر تعیین استراتژی پروژه در پروژه های احداث.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ بهشتیان، علی با مشاوره البدوی، امیر.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۸.

435.                     

436.                    ‎۵۸    هـ ۶۱۱ ‎۸۹۳

437.                        شناسایی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی موفق پروژه های تغییر استراتژیم(مطالعه موردی شرکت گسترش پ.ت.ا).- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ افتخار، ناصرالدین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.

438.                     

439.                    ‎۵۹    هـ ۶۱۱ ‎۸۴۳

440.                        بررسی دلایل افزایش هزینه ها در قراردادهای سنتی(سه عاملی)طرح های عمرانی در برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران.- به راهنمایی مدرکیان، حسن با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

441.                     

442.                    ‎۶۰    هـ ۶۱۱ ‎۸۹۶

443.                        بررسی مبانی اجرای فرایند مدیریت ارتباطات پروژه در پارکینگ طبقاتی شهید همت ( میدان تجریش ).- به راهنمایی یزدان پناه، احمد علی با مشاوره بمانیان، محمد رضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۶.

444.                     

445.                    ‎۶۱    هـ ۶۱۱ ‎۱۰۴۱

446.                        ارزیابی ایمنی در پروژه‌های ساخت و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد ایمنی به منظور ارتقاء سطح ایمنی ساخت.- به راهنمایی طاهری، بهرام با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.

447.                     

448.                    ‎۶۲    هـ ۶۱۱ ‎۹۹۳

449.                        بررسی میزان تاثیر مدیریت ذینفعان در پروژه‌های انتقال آب مطالعه موردی: طرح انتقال آب زاینده‌رود به کاشان.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره جانباز، حمیدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۹.

450.                     

451.                    ‎۶۳    هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷

452.                        ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.

453.                     

454.                    ‎۶۴    هـ ۶۱۱ ‎۱۰۰۲

455.                        مدیریت ریسک در پروژه‌های ساخت.- به راهنمایی نظری، احد با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت  ، رشته مدیریت پروژه و ساخت) ؛ ‎۱۳۸۲.

456.                     

457.                    ‎۶۵    هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۲

458.                        بررسی تامین مالی پروژه محور در بخش بالادستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسلامی.- به راهنمایی موسویان، عباس با مشاوره صبحیه، محمد حسین.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.

459.                     

460.                    ‎۶۶    هـ ۶۱۱ ‎۱۰۳۵

461.                        روش مناسب ارائه خدمات مدیریت پروژه به پیمانکاران ساخت.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین با مشاوره شرفخواه، شهروز.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۹۰.

462.                     

463.                    ‎۶۷    هـ ۶۱۱ ‎۹۹۷

464.                        ارزیابی عملکرد قراردادهای طراحی، تدارک و اجرا EPC‎ در پروژه‌های عمرانی.- به راهنمایی صبحیه، محمد حسین؛ کیایی، محمدعلی با مشاوره بمانیان ، محمدرضا.- کارشناسی ارشد (وبلاگ مهندسی و مدیریت ساخت) ؛ ‎۱۳۸۷.آرشيو مطالب...


علیرضا اصیلی : با سلام موضوع پایان نامه ارشد من در خصوص مدیرت مدیریت مشکلات ژئوتکنیکی ( ازنظرایمنی،کیفیت،زمان و هزینه ) در پروژه مشهد مال میباشد لطفا در این خصوص راهنمایی کنید
امير حسين : چطور ميشه پايان نامه هايي كه معرفي شدن رو مطالعه كرد ؟
حسین : چون حجم مطالب زیاداست امکان جستجوی وازگان باشد بهتر است
Copyright 2012
تعداد کاربران: 47