ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

مقاله های اخیر دکتر روانشادنیا در حوزه مدیریت ساخت روسازی بتنی راه


مکانیابی محل دفن پسماند ساختمانی با استفاده از ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) (مطالعه موردی: شهر قزوین)


استفاده از روش های جستجو به منظور تلفیق سه مفهوم توسعه پایدار، ساخت و ساز ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان


گزارش خلاصه دستاوردهای علمی دکتر مهدی روانشادنیا در سال 1399


کتاب حقوق مهندسی ساختمان وارد بازار نشر شد

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 48