ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.1.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

معضلی به نام فروش تراکم


روند موجود در شهرها، بحرانی را در درازمدت به شهر تحمیل می‌کند؛ تبعاتی همچون آلودگی هوا، ترافیک و در یک کلام «پرهزینه کردن زندگی برای شهروندان»


رشد منفی جمعیت 12 منطقه تهران


فرمول «مشاركت در ساخت» متحول شد.


معیارهایی برای خرید یک خانه مناسب

 <<   <  ... 21 22 23 24 25 26 27  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 46