ثبت نام | ورود
English
امروز شنبه 1402.9.18 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC


چاپ اولین مقاله مروری ایرانی در حوزه حقوق ساخت An analytical review of construction law research


A Hybrid Fuzzy Risk Assessment Framework for Determining Building Demolition Safety Index


Blockchain Technology in the Construction Industry: Integrating BIM in Project Management and IOT in Supply Chain Management


مقاله های اخیر دکتر روانشادنیا در حوزه مدیریت ساخت روسازی بتنی راه

 <<   <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...  >   >>  
Copyright 2012
تعداد کاربران: 60